ZARZĄD

Prezes Zarządu


EWA BOREK, MD, MBA, ekspert z 18-letnim doświadczeniem w zakresie badań klinicznych, systemu refundacji i oceny technologii medycznych oraz komunikacji.  Realizowała prowadzone z rozmachem projekty reputacyjne, wśród których warto wymienić projekty:
  • Wolność Oddechu - realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów;  
  • Rak Piersi od A do Z, który realizowany we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek.  
Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie. Prowadzi własną firmę doradczą.


Członkowie Zarządu


JOLANTA GRUHN, MBA, biolog, manager z 20-letnim doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu firmą edukacyjną i doświadczeniem w biznesowych relacjach międzynarodowych.
Przedsiębiorca i społecznik w jednej osobie, kreator innowacyjnych rozwiązań, otwarty na współpracę pasjonat z zainteresowaniami orientalnymi.JOANNA TURKIEWICZ, z wykształcenia ekonomista i socjolog, z zamiłowania działacz społeczny. Jest wieloletnim praktykiem z zakresu mediów społecznościowych i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi komunikacji celem budowania wizerunku. Jako osoba współpracująca z organizacjami pacjenckimi i pacjentami, a także Członek Zarządu Fundacji MY Pacjenci uzyskała wiedzę z zakresu szeroko pojętej komunikacji z pacjentami. Jest wykładowcą Ośrodka Doradztwa Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej, a także doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.