SZKOLENIA

Porady eksperckie, raporty, analizy i szkolenia dla organizacji pacjenckich:
 • Raporty dotyczące organizacji opieki medycznej i dostępności do leczenia z perspektywy organizacji pacjenckiej
 • Analizy finansowania wybranego obszaru terapeutycznego z perspektywy organizacji pacjenckiej
 • Szkolenia dla pacjentów i organizacji pacjenckich:
 •  Ocena technologii medycznych (HTA) dla pacjentów.
 • Skuteczna organizacja pacjencka czyli jaka?
 • Bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych – jak sobie radzić?
 • Jak się skutecznie komunikować ze swoim lekarzem?
 • Prawa pacjenta i prawa obywatela w działaniu organizacji pacjenckiej.
 • Narzędzia nadzoru obywatelskiego – jak z nich korzystać?
 • Skuteczna komunikacja z administracją państwową.
 • Proces podejmowania decyzji w ochronie zdrowia – jak wziąć w nim udział?
 • oraz wiele innych szkoleń, indywidualnych porad oraz szytych na miarę analiz dla pacjentów i ich organizacji.