7 mar 2014

Chcesz, żeby NFZ zwracał koszty leczenia za granicą? Wypełnij ankietę o dyrektywie transgranicznej. Każdy głos na wagę złota!


Szanowni Państwo,
Minęły już cztery miesiące od wejścia w życie Dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa ta daje prawo polskim pacjentom do wyboru miejsca leczenia w krajach Unii Europejskiej i nakazuje NFZ zwrot pacjentowi kosztów tego leczenia w wysokości, jaką NFZ płaci polskim lecznicom. Polska do dziś nie wdrożyła zapisów tej Dyrektywy, co oznacza, że pacjenci mają wprawdzie prawo do leczenia za granicą, natomiast o zwrot kosztów leczenia muszą się ubiegać w sądzie. Polski rząd ociąga się z implementacją Dyrektywy, tym samym ograniczając prawa polskich pacjentów z niej wynikające. Zwracał na to uwagę w swoich stanowiskach Rzecznik Praw Obywatelskich, upominając Ministra Zdrowia o podważanie zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa. Nie jest wiadome, kiedy Dyrektywa wejdzie w życie w Polsce, ułatwiając polskim pacjentom dostęp do świadczeń, na które trzeba długo w Polsce czekać.  
Fundacja MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej oraz organizacjami pacjenckimi biorącymi udział w projekcie PACJENCI DECYDUJĄ przygotowała krótki materiał edukacyjny dla pacjentów na temat praw do leczenia za granicą, jakie daje im Dyrektywa. Materiał informujący w prosty sposób o zasadach leczenia za granicą znajduje się TUTAJ. Materiały te zostały zaprezentowane podczas szkolenia dla organizacji pacjenckich i są dostępne w formie nagrań wykładów TUTAJ.  
Warto, żeby do rządzących trafiła informacja o tym, jak ważna i pilna implementacja Dyrektywy dla polskich pacjentów. Dlatego też organizacje pacjenckie w ramach projektu Pacjenci Decydują finansowanego przez rząd Szwajcarii przygotowały ankietę konsultacji społecznych online dotyczącą Dyrektywy transgranicznej. Ankieta zbiera opinie dotyczące podstawowych interesujących pacjentów potrzeb w związku z planowanym leczeniem za granicą i jest dostępna TUTAJ http://mypacjenci.org/pacjencidecyduja/zabierz-glos.html.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zabranie głosu w sprawie potrzeby wdrożenia praw wynikających z Dyrektywy transgranicznej w Polsce i wypełnienie ankiety dostępnej online a także o przesłanie tej wiadomości do członków Państwa organizacji a także do innych podmiotów, które Państwa zdaniem mogłyby lub powinny zabrać głos w tej sprawie.
Zebrane w ten sposób opinie pacjentów i organizacji pacjenckich zostaną opracowane i powstanie Raport z konsultacji społecznych dotyczących Dyrektywy transgranicznej. Raport zostanie przekazany Kancelarii Premiera, parlamentarzystom,Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Ministrowi Zdrowia a także rozesłany do wszystkich, którzy zarejestrują się na stronie projektu Pacjenci Decydują. Raport będzie zbiorczą opinią pacjentów i obywateli w sprawie potrzeby implementacji tej istotnej dla pacjentów Dyrektywy w Polsce i będzie miał tym większą wartość im więcej osób weźmie udział w wypełnieniu ankiety. Być może w taki sposób będziemy w stanie korzystając z naszych praw obywatelskich i nowych technologii wpłynąć na przyspieszenie prac nad wdrożeniem Dyrektywy w Polsce.
Serdecznie dziękujemy za współpracę,
W imieniu organizacji biorących udział w projekcie Pacjenci Decydują,
Ewa Borek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz