14 maj 2013

Pacjenci o refundacji leków. Część 1

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 30.04.2013 założenia do nowelizacji ustawy refundacyjnej i przedstawiło je do konsultacji społecznych. Publikujemy stanowisko Fundacji MY Pacjenci i Porozumienia 1 czerwca do tych założeń. Z uwagi na obszerny zakres publikacji przedstawimy stanowisko organizacji pacjenckich w kilku odcinkach.


Ustawa refundacyjna istotnie pogorszyła dostępność pacjentów do leków i zwiększyła ich poziom współpłacenia za leki. Nie spełniła swojego głównego celu jakim było przekształcenie systemu refundacji w taki sposób, żeby odpowiadał potrzebom pacjentów. Przyniosła natomiast niewątpliwie korzyść budżetowi - 20% oszczędności w wydatkach na leki w pierwszym roku wdrożenia ustawy. Konsultacje społeczne przedstawionych przez MZ założeń do nowelizacji ustawy są dobrą okazją, żeby podsumować ponad roczne doświadczenia pacjentów z nowym otoczeniem refundacyjnym, odnieść się do propozycji resortu ale także przypomnieć o problemach zgłaszanych  Ministerstwu przez środowiska pacjenckie od wielu miesięcy, a które nie zostały uwzględnione w proponowanych założeniach do zmian ustawy. Ustawa niesie ze sobą niekorzystne skutki dla pacjentów, ponieważ praktycznie nie przeprowadzono konsultacji społecznych w okresie poprzedzającym jej wdrożenie i otwarcie zignorowano opinie pacjentów. Nie uda się nigdy przekształcenie systemu refundacji w sposób odpowiadający potrzebom pacjentów jeśli potrzeby te nie będą uwzględniane w trakcie tej i kolejnych nowelizacji ustawy.

1.      Wzrost wydatków pacjentów na leki refundowane, ale z różnych przyczyn dostępne dla pacjentów w aptekach ze 100% odpłatnością.

Porozumienie 1 czerwca adresowało wielokrotnie podczas spotkań z Ministerstwem oraz w przesłanej korespondencji problem nowej kategorii leków, która pojawiła się jako efekt uboczny ustawy refundacyjnej – leków obecnych na listach refundacyjnych ale dla pacjentów z różnych przyczyn dostępnych w aptekach z pełną odpłatnością. Pokazywaliśmy, że w 2012 roku na takie leki pacjenci wydali 700 mln pln a w styczniu i lutym 2013 roku rekordowo dużo – 300 mln pln. Wskazywaliśmy na  główne przyczyny tego zjawiska – brak ugody ze środowiskiem lekarskim w sprawie umów na wystawianie leków refundowanych, która sprawiła, że płowa polskich lekarzy wg danych NFZ nie podpisała takich umów oraz problem niehonorowania przez lekarzy publicznej ochrony zdrowia zaświadczeń o chorobie przewlekłej wystawionych przez lekarzy prywatnych jako podstawy do wystawienia pacjentowi recepty na lek refundowany. Lekarze boją się przepisywać recepty na leki refundowane także z powodu braku łatwo dostępnej, przyjaznej dla użytkownika informacji o aktualnych limitach, wskazaniach, poziomach odpłatności za leki. W założeniach do nowelizacji ustawy nie został uwzględniony żaden z problemów wskazywanych przez nas jako przyczyna wzrostu wydatków pacjentów na leki refundowane. Podczas rozmów z Ministerstwem Zdrowia stało się dla nas jasne, że MZ nie monitoruje skali wydatków pacjentów na leki refundowane wydawane w aptece z pełną odpłatnością. Dla pacjentów to nowe zjawisko które wprowadziła ustawa refundacyjna w jednoznaczny sposób wskazuje, że ich prawo do refundacji leków przestało wynikać bezpośrednio z faktu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i de facto zależy od odrębnej umowy, którą lekarz podpisał lub nie z płatnikiem.

Pacjenci utracili w wyniku ustawy refundacyjnej prawo do refundacji leków i obecnie jest ono niezależne od faktu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wnioskujemy, żeby w nowelizacji ustawy refundacyjnej przywrócić pacjentom prawo do refundacji leków oparte na posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wydawanie pacjentom ubezpieczonym leków refundowanych za pełną odpłatnością jest prostą niesprawiedliwością społeczną. Należy zapewnić pacjentom możliwość ubiegania się o zwrot przez NFZ kwot refundacji nienależnie in nie przyznanej na podstawie posiadanych uprawnień do leczenia lekami refundowanymi. Prawo do zwrotu środków z tytułu nienależnie nieprzyznanej refundacji powinno obejmować okres od momentu wejścia w życie ustawy refundacyjnej czyli od 01.01.12 i powinno dotyczyć wszystkich pacjentów, którzy o ten zwrot się będą chcieli ubiegać.

Ponadto należy wprowadzić w ustawie refundacyjnej zmiany, które zaowocują podpisaniem umów z płatnikiem przez wszystkich praktykujących lekarzy w Polsce albo zrezygnować z tych umów. Ponadto należy zrezygnować z warunku wystawienia recepty na lek refundowany pod postacią wydawanego raz do roku za świadczenia o chorobie przewlekłej przez lekarza specjalistę publicznej służby zdrowia.

Dodatkowo, poza dokonaniem proponowanych przez pacjentów zmian w ustawie należy przygotować dla lekarzy łatwo dostępną, także mobilną aplikację zawierającą informację przyjazną dla użytkownika na temat aktualnie obowiązujących limitów, wskazań i poziomów odpłatności za leki refundowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz