21 kwi 2013

Patients everywhere! Szkolenia dla pacjentów w ramach projektu EUPATI

Unia Europejska we współpracy z  European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) i Innovative Medicines Initiative (IMI) - thinktankiem zbudowanym w celu wspólnego rozwiązywania problemów i barier innowacyjności w europejskiej medycynie, rozpoczęła w 12 krajach członkowskich ambitną i wieloletnią inicjatywę edukacyjną dla pacjentów i organizacji pacjenckich. EUPATI - European Patients‘ Academy on Therapeutic Innovation -  to projekt edukacji dla pacjentów z 12 krajów członkowskich w 7 językach europejskich  - angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i rosyjskim. Tematem tej szerokiej edukacji jest wiedza z zakresu procesu poszukiwania nowych leków, badań klinicznych, bezpieczeństwa farmakoterapii, farmakoekonomiki i innowacyjności w medycynie. W celu realizacji tego ambitnego i rozległego celu edukacyjnego powołano konsorcium składające się z wielu europejskich instytucji, ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych. Zakładany cel edukacyjny ma zostać osiagnięty do 2020 roku. W ramach projektu EUPATI powstaną narodowe strony internetowe dotyczące projektu, które będą gromadziły baze wiedzy dla pacjentów w 7 językach. Odbędzie się wiele szkoleń krajowych i międzynarodowych, konferencji i spotkań, które przygotują pacjentów do świadomego i kompetentnego uczestniczenia w gremiach decydujących o badaniach klinicznych, w komisjach etycznych, agencjach oceny technologii medycznych, komisjach ekonomicznych decydujących o dopłatach pacjentów do leków i gremiach rejestrujących leki.
W gronie pacjentów z krajów europejskich uznano, że jest wiele pustych miejsc w gremiach, w których zapadają decyzje dotyczące zdrowia w krajach członkowskich UE. Projekt EUPATI ma ambicję te miejsca zapełnić kompetentnymi pacjentami - ekspertami.
Na co mogą liczyć polscy pacjenci, którzy zdecydują się wziąć udział w programie EUPATI i jak mogą włączyć się w ten europejski projekt?
Program jest otwarty dla wszystkich organizacji pacjenkich i pacjentów w Polsce. Za jego implementację w Polsce odpowiada platforma złożona z Federacji Pacjentów Polskich FPP, INFARMA i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM. Platforma ta zapewni tłumaczenie materiałów edukacyjnych  i prowadzenie szkoleń dla pacjentów. Warto bezpośrednio monitorować postepy projektu rejestrując się na stronie projektu, która z czasem będzie zawierała coraz więcej informacji w języku polskim www.patientsacademy.eu. Uczestnicy projektu będą mogli dowiedzieć się m. in:
  • jakie są obecnie problemy i bariery procesu poszukiwania nowych leków
  • na czym polega ochrona patentowa  leków innowacyjnych
  • jakie są cele i etapy badań klinicznych
  • jak przebiegają procedury rejestracji i refundacji nowych leków
  • gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie stosowania leków
  • jak zgłaszać działania niepożądane leków
  • jak jest ustalana cena leku
  • jak interpretować wyniki analiz farmakoekonomicznych
  • jak brać czynny i kompetentny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia i ochrony zdrowia
W dniu 19.04.13 odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu w Rzymie. Warto śledzić projekt EUPATI, kolejne jego kroki milowe i korzystać z okazji do rozwoju jaki projekt daje organizacjom pacjenckim i pacjentom w Polsce. Będziemy informować o postępach projektu w Polsce i w EU. Zaporaszamy na stronę projektu EUPATI www.patientsacademy.eu.
 
Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz