4 mar 2013

List otwarty Porozumienia 1 czerwca, pod którym podpisała się nasza Fundacja


poniedziałek, 04 marca 2013 06:49
List otwarty do wszystkich - lekarzy, świadczeniodawców, pacjentów, obywateli.

My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca nie czujemy się bezpiecznie w polskim systemie ochrony zdrowia.
Nieszczęśliwe zdarzenia ostatnich miesięcy z udziałem dzieci dają nam jasno do zrozumienia, że obecny system ochrony zdrowia za płacone przez nas obowiązkowe składki nie jest już w stanie zapewnić nam pacjentom i obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego.
Minister B. Arłukowicz 3 marca podczas konferencji prasowej potwierdził, że śmierć dziecka jest porażką systemu. Zgadzamy się, że pierwotną przyczyną nieszczęść które dotyczą pacjentów szukających pomocy w tym systemie jest zastraszający brak równowagi między obszernym koszykiem świadczeń zdrowotnych i środkami przeznaczonymi na jego finansowanie. To w wyniku braku środków, limitów świadczeń, ograniczeń i barier tworzonych przez system są odsyłane gdzie indziej i nie mogą otrzymać pomocy dzieci w stanie zagrożenia życia.

Problem ten jest znany od 5ciu lat, tak samo zdefiniował bowiem główny problem systemu ochrony zdrowia Biały Szczyt w 2008 roku. To był ostatni głos, jaki zabrali na temat oczekiwanych kierunków zmian w systemie także pacjenci. Od tego czasu nie nastąpiły w systemie żadne działania reformatorskie, które przywróciły by systemowi równowagę. Forsowana jest przez kolejnych ministrów zdrowia teza, że najpierw system trzeba uszczelniać a potem zasilać środkami z zewnątrz. System zdaje się tego już tego podejścia nie wytrzymywać i staje się przyczyną ludzkich nieszczęść.
System stwarza pacjentom wiele barier dostępu do leczenia, które zwłaszcza dla młodych ludzi, niezorientowanych w zawiłych zasadach udzielania pomocy stanowią przeszkodę nie do pokonania. System przestał spełniać swoje zadanie zapewnienia społeczeństwu zdrowotnego bezpieczeństwa.
Odpowiadają za to przede wszystkim politycy, którzy zaniechali działań naprawczych, kreując lekarzom, świadczeniodawcom a przede wszystkim pacjentom system, który broni się przed pacjentem odsyłając go z jednego miejsca w inne i stwarza mu różnorodne bariery dostępu.

Organizacje pacjentów skupione w Porozumieniu 1 Czerwca w wyniku zaniepokojenia bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli żądają:

- wskazania i rozliczenia winnych nie tylko osób bezpośrednio odpowiedzialnych za uniemożliwianie dzieciom i ich rodzicom dostępu do pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia, ale także wskazania i rozliczenia z odpowiedzialności za zaniechania działań reformatorskich konkretnych osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną od czasu Białego Szczytu w 2008 roku.

- Urzędnicy podejmujący decyzje dotyczące kształtu systemu ochrony zdrowia w tym okresie powinni ponieść pełną odpowiedzialność za działania, a zwłaszcza za zaniechanie działań reformatorskichi utrwalanie przez te lata zdefiniowanych wad systemu, które doprowadziły do ostatnich nieszczęść. Podkreślamy, że pełniąc misję Ministra Zdrowia nie można unikać odpowiedzialności za zaniechania w naprawie, bierną postawę wobec źle funkcjonującego systemu i wskazywać jako jedynych winnych ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za nieszczęścia, do których doszło.

- pilnego powołania forum wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek świadczeniodawców, pacjentów, organizacji działających dla dobra pacjentów, organizacji pozarządowych w celu określenia na nowo niezbędnych i pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia

- zmuszenia polityków i urzędników do wdrożenia zmian zaproponowanych przez to obywatelskie forum i rozliczenia ich z odpowiedzialności za to wdrożenie
My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca deklarujemy współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia po to, żeby destrukcyjny system nie zabił już żadnego więcej dziecka czy dorosłego. Zróbmy to za polityków i urzędników, ponieważ jasne dla nas jest, że nie możemy na ich współpracę w sprawie reform systemu liczyć.

Porozumienie 1czerwca jest niezależną inicjatywą obywatelską, będącą odpowiedzią na systematyczne ograniczanie dostępu do leczenia finansowanego ze składek płaconych, przez nas podatników, na zdrowie. Porozumienie tworzą obywatele, pacjenci, opiekunowie chorych, lekarze, osoby niepełnosprawne. Porozumienie popierają i wspierają organizacje pacjenckie, lekarskie, towarzystwa naukowe, portale internetowe i media. www.1czerwca.pl

Organizacje i osoby wspierające - sygnatariusze powyższego listu skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca.
www.1czerwca.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz