25 maj 2012

Podatnicy ukarani za grzechy monopolisty NFZ

NFZ został ukarany przez UOKIK za uznaniowość decyzji dotyczących kontraktacji świadczeń. Jako monopolista wolał współpracować ze świadczeniodawcami z którymi współpracował od lat niż z nowymi - często nowopowstałymi lub prywatnymi podmiotami. Czyż to nie powinno cieszyć? Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Sąd apelacyjny potwierdził decyzję prezes UOKiK dotyczącą nadużycia przez NFZ swojej pozycji przy ustalaniu kryteriów oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary (informacja z 24 maja) (szerzej tutaj).
Źródło obrazka: http://copowieryba.pl/2010/07/jakos-sie-ulozy/
Winni zostali ukarani. Ale czy na pewno? NZF zapłaci 1,14 mln zł kary. Czy winowajca został właściwie zidentyfikowany?  Kto tak naprawdę zapłaci karę? Skąd NFZ weźmie taką kwotę?
 Karę za prawnie usankcjonowany monopol NFZ zapłacimy my wszyscy, obywatele - podatnicy. To na nas UOKIK nałożył karę za to, że NFZ nie ma konkurencji. Powinniśmy jak najszybciej w odruchu obywatelskiego sprzeciwu  wystąpić o natychmiastowe powołanie konkurenta NFZ i złożyć wniosek do UOKIK o nienakłdanie kary na nas -  niewinnych  obywateli-podatników tylko wskazanie personalnie winnych tych nadużyć władzy. Niech płacą 1,14 mln pln. Po to żeby ich następcy na urzędach nie trwali już w poczuciu urzędniczej bezkarności.


Autorstwo: JT & EB

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz