29 mar 2012

Rzecznik ożył na wiosnę!

29.03.12

Brawo Rzecznik Praw Pacjentów! Chyba po raz pierwszy rzecznik wszedł w swoją rolę i wydał siedem wskazówek dla pacjentów, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia i jak pokonywać niektóre bariery systemowe. Bariery te to często bariery mentalnościowe pacjentów, czujących się w systemie cały czas jak przedmiot i nie podejmujących walki z "obyczajami" wprowadzonymi przez świadczeniodawców. Obyczaje te to rejonizacja świadczeń, terminy zapisów, aktualizacja skierowań z powodu wielomiesięcznego oczekiwania, osobiste stawiennictwo w celu rejestracji. Te obyczaje to prosty dowód na to, że wobec nadmiernego popytu na reglamentowane usługi system i świadczeniodawcy bronią sie przed pacjentem, tworząc sztuczne administracyjne bariery. Jest ich znacznie więcej niż 7. Ale dobre i to. Należy się cieszyć, że urząd zajął stanowisko wobec praktyk ogranicznia dostępu do leczenia.

Czekam teraz, aż Rzecznik się w swojej roli rozkręci i zajmie ważnym problemem konfliktu kompetencyjnego między NFZ i MZ w sprawie programów lekowych. Sprawa wygląda poważnie. Ustawa refundacyjna wymusza na MZ uporządkowanie tematu programów lekowych do 1 lipca. Trwają negocjacje z producentami i tworzenie zapisów programów lekowych. Jeśli nie zostaną opublikowane w obwieszczeniu 1 maja, nie zostanie przeprowadzony przez NFZ konkurs ofert. Oznacza to, że pacjenci u których rozpoczęto leczenie od 1 lipca do momentu zakontraktowania świadczeń będą pozbawieni dostępu do leków i leczenia. To niedopuszczalne. Taki problem powinien stanowić naturalne wyzwanie dla Rzecznika, żeby w imieniu pacjentów dażyć do zbudowania dialogu obu instytucji i znaleść rozwiązanie tego klinczu prawnego. My pacjenci czekamy teraz na skuteczną interwencję naszego Rzecznika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz